J F M A M J J A S O N D

February
1998

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
Valentine's Day
14
15
Presidents Day
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28

Birthdays in February: