J F M A M J J A S O N D

September
1998


 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

 

1
2
3
4
5
6
Labor Day
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
Rosh Hashanah
21
22
23
24
25
26
28
29
Yom Kippur
30

Birthdays in September: