J F M A M J J A S O N D

November
1998


 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
sylvia~.jpg (7037 bytes)
7
8
9
10
Veterans Day
11
12
shep~.jpg (5711 bytes)
14
15
16
17
18
19
20
dorothy~.jpg (8891 bytes)
22
23
barry~.jpg (7350 bytes)
25
Thanksgiving
26
37
jake~.jpg (7499 bytes)
giselle~.jpg (5881 bytes)
30

Birthdays in November: